Change language

Fortsatt renovering och snöläge

Vi fortsätter renovera Gästis hela tiden, nu är hallen utanför Receptionen iordninggjord, vi har haft fulla hus from jul och så ser det ut ändra fram till påsk, Snömängden i Vemdalen kan vi verkligen inte klaga på detta år, massor av snö har vräkt ner och det är så mycket snö så det lär räcka hela April och ända in i Maj...